Monthly Archives: juni 2011

Elverum Frivilligsentral

Frivilligsentralen formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet.

Noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.
Det meste er mulig!

  • Vil du treffe nye mennesker?
  • Vil du være med å sette dine og andres ideer ut i livet?
  • Vil du være med på aktiviteter som gjør hverdagen bedre?
  • Vil du være en frivillig hjelper hos oss?
  • Her er alle velkommen!

Bli bedre kjent med oss ved å lese denne bloggen. Følg med. Det kommer stadig nye ting.

Reklame

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert

Visjonen for frivilligsentralen

Visjonen for frivilligsentralen er at den skal være en selvutviklende og selvstyrt organisasjon, der mennesker gjennom sitt engasjement aktivt bidrar til kontinuerlig læring, egenutvikling og forbedring av enkeltmennskers og lokalmiljøets livskvalitet. Den skal være en lokal møteplass, åpen for alle – de som har lyst til å bidra med noe innen frivillg virksomhet og for de som mottar hjelp. Et kontaktpunkt for lag, foreninger, og det offentlige .

 Det er 338 frivilligsentraler i Norge  og gjennomsnittlig arbeider vi 10 t gratis i mnd. Det er mye –  det utgjør 111 000 årsverk, og omregnet i penger vil det kostet ca 38 milliarder kroner så det sier seg selv at hvis det frivillige arbeidet stoppet opp ,  ville det få store konsekvenser for samfunnet vårt.

2,1 million nordmenn arbeider gratis. Mengden frivillig arbeid holder seg ganske stabil, det er Norge og Sverige som topper statistikken i Europa,  så kommer Island og Storbtitania på andre og tredje plass.. Norge bidrar med lite hjelp til fattige og rusavhengige som er mest vanlig i andre land. Hvem er det som vil arbeide som frivillig? Det vi ser er at det lavinntektsgruppene som faller utenfor og andelen unge menn blir mindre. Forklaringer som går igjen blant ressurs svake grupper er ” jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, ingen har spurt meg” Vi har en vei å gå for motivere mennesker til ta på seg frivillig arbeid.

Vi skriver ut arbeidsattester for som har bidratt med frivillig arbeid utover 3mnd .

Når det gjelder økonomi finansierer Kultur og Kirkedepartementet oss med 60%  og kommunen med 40%. Og i tillegg er det 16 lag og organisasjoner som er medeiere. Kommunen bidrar med kr 120 000 i året pluss at de dekker husleie, strøm, fast telefon og porto. Vi sender rapport til Kultur og Kirkedepartmentet slik at de kan kontrollere de arbeidsoppgaver vi har hatt gjennom året og vi må søke om tilskudd hvert år. Lokale lag og foreninger har også bidratt med å støtte driften tidligere.

 Vi skal være et sosialt tiltak, prøve å hjelpe på felter som kommunen ikke plikter å gjøre, hovedsaklig blir det eldre,uføre, barn – ungdom, og innvandrere.

Frivilligsentralen skal være et sted for alle uavhengig av nasjonalitet, religion, livssyn, og politisk ståsted. Vi skal være en hyggelig plass hvor alle skal føle seg trygge og ønsket, og føle seg likeverdige som mennesker, selv om vi er ulike er vi mennesker til for hverandre og det er en berikelse å bli kjent med andre nasjonaliteter.

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert